Gedragscode voor het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten van het PC-knooppunt van de Faculteit Wetenschappen

 

Artikel 1: Recht van gebruik
 

Het PC-knooppunt van de faculteit Wetenschappen is enkel toegankelijk voor studenten van de faculteit Wetenschappen, voor studenten die praktische oefeningen volgen bij colleges gedoceerd door lesgevers uit de faculteit Wetenschappen en voor lesgevers van buiten de faculteit Wetenschappen die colleges doceren aan studenten van de faculteit Wetenschappen.
De PC’s zijn hoofdzakelijk  bestemd voor educatieve doeleinden. Gedurende drukke periodes is het niet toegestaan om de PC langdurig recreatief te gebruiken. Lesgevers kunnen studenten die het opleidingsonderdeel niet volgen, verzoeken om de PC-zaal te verlaten.Artikel 2: Algemene regels en voorwaarden
  1. Personen die gebruik maken van de faciliteiten van het PC-knooppunt verklaren zich akkoord met de gedragscode voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van het PC-knooppunt van de Faculteit Wetenschappen en de regels voor het goed gebruik van het netwerk van de UGent en van de computers beheerd door het DICT (http://helpdesk.ugent.be/account/regels.php).
  2. Gegevens kunnen opgeslagen worden op de door het DICT toegekende ruimte op de server waarop het account actief is, op dvd/cd of usb-stick. Alle gegevens die op de PC opgeslagen zijn, worden bij het afsluiten van de PC gewist.
  3. Tijdens het vrij oefenen dient elke student(e) zijn of haar studentenkaart voor zich op de tafel te leggen.
  4. Stekkers dienen opnieuw in stopcontacten gestoken te worden na gebruik van de stopcontacten.
  5. De hardware en het meubilair dienen met zorg behandeld te worden. Schade die aan hardware, meubilair of het lokaal aangebracht wordt, zal op de veroorzaker verhaald worden.
  6. Gebruikers van de PC-zalen mogen geen overlast veroorzaken. Personen die van een PC-zaal gebruikmaken, willen vaak in alle rust werken. Luidruchtig praten, de hoofdtelefoon heel luid instellen of het geluid van de PC/laptop laten spelen kan heel storend werken.
  7. De projectieapparatuur staat ter beschikking van de lesgevers. Studenten worden niet geacht hiermee te werken
  8. Bij het verlaten van de zalen dient alle (klad)papier opgeruimd te worden.
  9. Tekortkomingen of defecten dienen gemeld te worden aan de respectievelijke zaalverantwoordelijken. Voor de PC-zalen Alan Turing, Konrad Zuse, Thetis, Gerardus Mercator en Victor Van Straelen is dit mevrouw Katia Dhondt, voor de PC-zaal Ada Lovelace is dit de heer Wim De Waele.
  10. Reservaties worden aangevraagd bij mevrouw Katia Dhondt (S9 en S8, op de campus De Sterre, en INW) en bij de heer Wim De Waele (Ledeganck).
  11. In de PC-zalen is er camerabewaking.
  12. Bezorg gevonden voorwerpen bij de verantwoordelijke van het knooppunt.
  13. Voor opmerkingen en suggesties neemt u contact op met het diensthoofd van het PC-knooppunt prof. P. Dawyndt.
  14.. Openingsuren van de PC-zalen:

Grace Hopper (campus De Sterre – S5):
maandag tot vrijdag van 08:00 tot 21:00
Alan Turing (campus De Sterre – S9):
maandag tot donderdag van 08:00 tot 16:00
vrijdag van 08:00 tot 14:00
Konrad Zuse (campus De Sterre – S9):
maandag tot donderdag van 08:00 tot 16:00
vrijdag van 08:00 tot 14:00
Ada Lovelace. (campus Ledeganck):
maandag tot vrijdag van 08:00 tot 17:45
Victor Van Straelen (campus De Sterre – S8):
maandag tot donderdag van 08:00 tot 16:00
vrijdag van 08:00 tot 14:00.
Gerardus Mercator (campus De Sterre – S8):
maandag tot vrijdag van 08:00 tot 17:15
Thetis (campus INW – N8):
maandag tot vrijdag van 08:00 tot 16:00

Op momenten dat er geen onderwijsactiviteiten (vrije dagen, examens, vakantieperiodes, …) zijn, kan er afgeweken worden van deze openingsuren. Afhankelijk van de onderwijsactiviteiten kunnen de openingsuren variëren.

   
Artikel 3:
 1. Nuttigen van drank en/of voedsel in welke vorm dan ook
  Enkel tijdens examens is het toegestaan om water (in petfles met schroefdop) te consumeren. Drank in om het even welke andere vorm blijft verboden.
 2. 2. Roken
 3. Spelen van spelletjes
 4. Chatten
 5. Wijzigingen aanbrengen in de BIOS
 6. Installeren van eigen software
 7. Verwijderen, vervangen of toevoegen van hardware in de PC’s. Enkel hardware die via een USB-poort kan aangesloten worden, is toegelaten.
 8. Meubilair of apparatuur uit de zalen verwijderen
 9. Lasterlijke informatie verspreiden
 10. Affiches of mededelingen aanbrengen
 11. Bekabeling wijziging

 

Artikel 4:

 

Sancties

 

Bij constatering van een inbreuk op de gedragscode voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van het PC-knooppunt van de Faculteit Wetenschappen en/of de regels voor het goed gebruik van het netwerk van de UGent en van de computers beheerd door het DICT, worden volgende sancties genomen:

  - bij vaststelling van een eerste inbreuk wordt het UGent-account voor 14 dagen ingetrokken
  - bij vaststelling van een tweede inbreuk wordt deze doorgegeven aan het DICT, die dan de sanctie bepaalt

 

 

Diensthoofd PC-knooppunt:

 

 

 

Prof. P. Dawyndt

Krijgslaan 281 - S9 - lokaal 40.09.110.030
9000 GENT

e-mail: Peter.Dawyndt@UGent.be
tel: 09.264.47.79

 

Verantwoordelijke PC-knooppunt:
   

Mevr. Katia Dhondt

PC-zaal A. Turing (1e verdieping) - lokaal 40.09.110.007
Krijgslaan 281 - S9
9000 GENT

e-mail: Katia.Dhondt@UGent.be
tel: 09.264.48.13

 

Medewerker PC-knooppunt:
    De heer Wim De Waele

PC-zaal Ada Lovelace
K. L. Ledeganckstraat 35 (3de fase) - 1ste verdieping
9000 GENT

e-mail: W.DeWaele@UGent.be
tel: 09.264.50.51